0
 x 

سبد خرید شما خالی است.

هنوز عکسی تنظیم نشده

کاربنـدازیم- دروزال

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازول ها
ارسال با روش ارسال شماره ۲ 0 ﷼

شرح

نحوه اثر: نقطه اثر کاربندازیم  جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین که در نتیجه  موجب اختلال در تقسیم هسته می شود.

موارد مصرف در ایران:سیاهک آشکار گندم و جو، لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.