0
 x 

سبد خرید شما خالی است.

پرت(Drift) در سم پاشی و مدیریت آن در باغات

سالیانه مقادیر قابل توجهی از سموم شامل حشره کش، قارچ کش و علف کش در کشاورزی به مصرف می رسند. در باغات نیز سالانه مقادیر قابل توجهی از آفت کش ها بویژه حشره کش ها بمصرف می رسند. یکی از مشکلات یا معضلات سم پاشی در باغات هدررفت یا پرت (ِDrift) سم است. مقدار پرت یک سم عبارتست از مقداری از سم که هنگام سم پاشی بهدر می رود و به آفت اصابت نمی کند.

فردی که سم پاشی را مدیرت می کند (در سم پاش های مکانیزه) و همچنین کسی که بقول معروف سر Lance را در دست دارد نقش بسیار مهمی روی کاهش پرت سم دارد. اینچنین فردی اگر وسواس بخرج بدهد و حساس باشد و بصورت اختصار خوب سم پاشی کند پرت سم هم کاهش خواهد یافت. هدف از یک سم پاشی در مورد یک حشره کش ایجاد یک پوشش مناسب روی برگها و آفاتی است که روی برگها قرار دارند.
یکی از مشکلات مهم سم پاشی در باغات میزان مصرف آب فوق العاده برای سم پاشی است. میزان مصرف آب در هکتار در شرایط فعلی باغات بشدت بالاست و یکی از پارامترهای بسیار اساسی دخیل در پرت سم در باغات است. بصورت خلاصه تر و واضح تر این است که مقدار آب مورد استفاده برای سم پاشی در باغات بسیار بالا است. در بسیاری از کشورها، با مقادیر بسیار پایین تر محلول سم سمپاشی های بسیار موثرتر و بصرفه تر و با پرت کمتری صورت می گیرد.
پرت سم تاثیرات سو اساسی در محیط زیست و حیات انسان دارد. سمی که از برگ به زمین فرومی افتد وارد خاک می شود و تاثیرات سو روی محیط خاک بر جای خواهد گذاشت. پرت یا هدر رفت سمومی که روی درختان پاشیده می شوند توسط ممکن است باد به دهها متر آنسوتر حمل شوند و بنابراین می توانند برای محیط و انسان خطرناک باشند.
برای کاهش پرت سموم در کشورها پیشرو از نظر کشاورزی مقررات بسیار سختی وضع شده است. پرت سموم می تواند بصورت غبار (mist)، ذرات بسیار ریز سم (particle) و همچنین گاز gases)) اتفاق افتد. در بسیاری از نقاط بخوبی ثابت شده که پرت سموم پتانسیل ایجاد تاثیرات منفی بویژه تولید سرطانها را دارد بخصوص در مورد ذرات بسیار ریز سم (particle). پرت سم در بازه زمانی هنگام سم پاشی و حتی پس از آن اتفاق می افتد، پرت هنگام سم پاشی (spray drift) و پرت پس از سم پاشی (post-application drift).
پرت پس از سم پاشی از لحظه بعد از سم پاشی تا چندین روز و حتی چندین هفته پس از سم پاشی اتفاق می افتد. بسیاری از سموم ممکن است بصورت گاز بعد از چندین روز یا هفته پس از سم پاشی پرت شوند اما باید توجه داشت که پرت بعد از سم پاشی در بسیاری از موارد قانونی محسوب می شود و مورد قبول بسیاری از کارشناسان متخصص است چون تقریبا فرد هیچ گونه کنترلی روی پرت سم ندارد. پرت بعد از سم پاشی بیشتر بصورت تبخیر سم (Evaporatation) از سطح برگها و زمین و سطوح مختلف گیاهی صورت می گیرد.
برخلاف کشور عزیزمان ایران در سایر کشورها مقررات بسیار سختی در مورد سم پاشی و تکیه بر کاهش هر چه بیشتر پرت سموم وضع شده است. سم پاشی در کشورهای پیشرو دارای مقررات بسیار سختگیرانه ای است. در ایالات متحده نهادهای بسیار قوی و موثر در جهت اعمال نظارت بر سم پاشی ها در باغات و مزارع تشکیل شده است و یکی از فاکتورهایی که ممکن است باعث لغو مجوز سم پاشی و حتی توقف آن شود پرت بسیار بالای سم است.
وزش باد و شرایط جوی نامناسب، تجهیزات فرسوده و نامناسب سم پاشی بعلت اینکه پرت سموم را بالا می برد موجب توقف اجباری سم پاشی از سوی نهادهای قانونگذاری و اجرایی ایالاتی در آمریکا خواهد شد. همانطور که اشاره شد فردی که سم پاشی می کند مسول اصلی کنترل پرت سموم بحساب می آید و این نیازی به توضیح بیشتر ندارد. علاوه بر انسان حیواناتی که در اطراف منطقه سم پاشی زندگی می کنند بشدت از پرت سموم آسیب خواهند دید.
نباید ساده از مساله پرت سموم گذشت و مقدار آن را ناچیز شمرد بخوبی مشخص شده که پرت برخی از سموم علفکش اگر چه تاثیر خاصی روی گیاهان چوبی و مقاوم نداشته است ولی بعنوان مثال موجب حذف یک گونه گیاهی علفی شده است. تنظیمات سرلانس و پاشنده سموم اگر غیر استاندارد باشند موجبات پرت سموم را فرآهم می آورد.
اگر مناطق سم پاشی را به 3 منطقه تقسیم کنیم این مناطق شامل منطقه پوششی سم (Protected area)، منطقه حایل یا میانی (Buffer zone area) و منطقه خروج سم از سم پاش (Spray swath) خواهند بود.
در پرت یا هدر روی سم منطقه حایل یا Buffer zone دارای اهمیت بیشتری است و بیشینه پرت در همین ناحیه ممکن است اتفاق بیفتد. فاصله بیش از حد بین سم پاش یا فردی که سم پاشی می کند و گیاه هدف موجب پرت یا هدررفت بیشتر سم خواهد شد. بعبارت ساده تر هر چه منطقه میانی یا Buffer zone طویل تر باشد drift سم بیشتری خواهیم داشت.