0
 x 

سبد خرید شما خالی است.


خواص هیومیک اسید

 

1-بهبود ساختار فیزیکی خاک

اگر ماده آلی خاک به اندازه کافی نباشد، ذرات رس به هم می‌چسبند و از نفوذپذیری خاک بشدت می‌کاهند و فضای کمی برای آب و هوا باقی می‌گذارد. از طرفی توسعه و گسترش ریشه را محدود می‌کنند. مواد آلی و بخصوص هیومیک اسید که محصول نهایی هر ماده آلی است، بار منفی خود را به ذرات رس منتقل نموده و باعث می‌شود که ذرات رس تا حدودی یکدیگر را دفع کنند و از چسبندگی آن¬ها کاسته شود. بر عکس، نمک‌های محلول (NaCl) انواع کودهای شیمیایی بار مثبت خود سبب چسبندگی بیشتر ذرات رس به یکدیگر شده، از نفوذپذیری آن می‌کاهد. در کشور ایران که میزان ماده آلی خاک حداقل و در اکثر مناطق زیر یک درصد می¬باشد و نیز با شوری آب و خاک در سطح گسترده‌ای به عنوان مهمترین عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی و باغی محسوب می¬شود، ضرورت استفاده از مواد آلی هیومیکی به شدت احساس می‌شود. اصولاً هیومیک‌ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح‌کننده خاک هستند. به این معنا که پلیمرهای هیومیک اسید شبیه به یک چسب ارگانیک عمل می‌کنند و ذرات مواد معدنی خاک را به هم می‌چسبانند.

2 - بهبود ریشه‌زایی

تأثیر هیومیک اسید بر رشد ریشه کاملا واضح و آشکار هست و در مواردی حجم ریشه را تا چند برابر افزایش می‌دهد. مشخص است که گیاهی که ریشه‌های گسترده¬تر و قوی¬تر دارد، قطعا رشدی بهتری داشته و مقاوم¬تر نیز خواهد بود. افزایش ریشه‌زایی با مکانیسم‌های متعددی مرتبط است. اصلاح ساختار فیزیکی خاک فضای مناسبتری را برای نفوذ ریشه ایجاد می‌کند. از طرفی هیومیک اسید با افزایش نفوذپذیری سلول‌های ریشه به جذب بهتر موادغذایی و توسعه بیشتر گیاه کمک می‌نماید. همچنین ثابت شده است که هیومیک اسید با تولید بیشتر اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه تکثیر سلولی را در کل گیاه و بخصوص در ریشه‌ها افزایش می‌دهد.

3 - محرک ریشه‌زایی

هیومیک اسید به عنوان محرک شناخته شده ریشه‌زایی است. به همین دلیل در نهالستان‌ها مقدار اندکی گرانول هیومیک اسید را در چاله کاشت نهال می‌ریزند و با خاک مخلوط می‌کنند. همچنین برای تحریک رشد بذر می‌توان آن را با هیومیک اسید و یا فولویک اسید آغشته کرد. مهمترین ساز و کار تحریک ریشه‌زایی، افزایش متابولیسم و نیز نفوذپذیری جدار سلول‌ها نسبت به آب و مواد غذایی می‌باشد .به علاوه گرم نگ¬هداشتن خاک و حفظ رطوبت نیز ممکن است در این جریان نقش داشته باشد.