0
 x 

سبد خرید شما خالی است.

لیست علف های هرز

ادامه مطلب...


خواص هیومیک اسید

ادامه مطلب...

پرت(Drift) در سم پاشی و مدیریت آن در باغات

سالیانه مقادیر قابل توجهی از سموم شامل حشره کش، قارچ کش و علف کش در کشاورزی به مصرف می رسند. در باغات نیز سالانه مقادیر قابل توجهی از آفت کش ها بویژه حشره کش ها بمصرف می رسند. یکی از مشکلات یا معضلات سم پاشی در باغات هدررفت یا پرت (ِDrift) سم است. مقدار پرت یک سم عبارتست از مقداری از سم که هنگام سم پاشی بهدر می رود و به آفت اصابت نمی کند.

ادامه مطلب...